Olczyk sp. z o.o. bulwar Dedala 28A

Powierzchnia użytkowa:

229,03 m2

Inwestor:

Olczyk sp. z o.o. LOKUM 4 Sp.k., ul. Krawiecka 1/101 we Wrocławiu

Nazwa i cel inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENY CZĘŚCI BUDYNKU B LOKAL USŁUGOWY B4-0-U1, APTEKA ZE SKLEPEM

Obiekty:

Budynek „B” - mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażami

Lokalizacja:

Wrocław, ul. Bajana – bulwar Dedala 28A

Data realizacji projektu:

08.2015r.