KOMPANIA WEGLOWA , Oddział „Piast”

Inwestor:

KAMPANIA WEGLOWA S.A., Oddziała KWK „ Piast”, ul. Granitowa, 43-155 Bieruń

Nazwa i cel inwestycji:

Projekt budowlany ekranów akustycznych na placu drobnicowej sprzedaży węgla

Obiekty:

ekrany akustyczny

Lokalizacja:

część działki nr 639/118 i cześć działki nr 507/6 AM-1

Data realizacji projektu:

08.2012r. – 02.2013r.

Współpraca z firmami:
• Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o., siedziba: 50-220 Wrocław ul.Łowiecka 6/8, http://www.energopiast.pl/