EDF WROCŁAW, KOGENERACJA S.A.

Lokalizacja:

ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

Inwestor:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Nazwa i cel inwestycji:

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Stacji przesypowej nr 3 (Wp3), maszynowni BC1,2.3 (T1,T4) i stacji przesypowej nr 6 (W6) w EC Wrocław.

Obiekty:

maszynownia BC1,2.3 (T1,T4), stacja przesypowa: nr 6 (W6)

Data realizacji projektu:

11.2011r. - 02.2013r.

Projekt rozwiązań zabezpieczeń pożarowych maszynowni BC1,2.3 (T1,T4), i wieży stacji przesypowej nr 6 (W6) w EC Wrocław:
Dostosowanie istniejących pomieszczeń do obowiązujących norm i standardów użytkowania w zakresie I fazy realizacji
Reorganizację infrastruktury technicznej pod kątem zapewnienia zgodności z PN
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego obiektu w zakresie komunikacji, urządzeń technicznych i ewakuacji
Polepszenie parametrów bezpieczeństwa obiektu przy uwzględnieniu procesu odtworzeniowego i remontowego
Ponadto poza ogólnym podanym wcześniej obszarem działań, wynikający z niego sprecyzowany zakres zamierzenia obejmuje opracowanie projektowo następujących rozwiązań:
klap oddymiająco-przewietrzających
podkonstrukcji pod klapy dymowe
urządzeń kompensacyjnych
kurtyn dymowych
stolarki drzwiowej o odporności ogniowej
niezbędnej infrastruktury instalacyjnej i technicznej
Współpraca z firmami:
Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o., siedziba: 50-220 Wrocław ul.Łowiecka 6/8, http://www.energopiast.pl/
OBIS Cichocki Ślązak sp. j., 52-016 Wrocław, ul. Rybnicka 64, http://www.obis.com.pl/?firma
COLT POLSKA, Colt International Spółka z o.o., ul. Smoleńskiego 4 lokal 5, 01-698 Warszawa, http://www.coltinfo.pl/
D+H Polska, Oddział handlowy we Wrocławiu, D+H Polska Sp. z o.o., ul. Polanowicka 54, 51-180 Wrocław, http://www.dhpolska.pl/