GBP W BOGUCHWALE

Lokalizacja:

Dr. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała

Powierzchnia użytkowa:

497,6 m2

Inwestor:

GBP w Boguchwale, ul. Dr. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała

Nazwa i cel inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE W RAMACH ZADANIA REMONT I ZAKUP WYPOSAŻENIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE”

Data realizacji projektu:

11.2013r