EDF WROCŁAW , KOGENERACJA S.A.

Powierzchnia użytkowa:

109,33 m2

Inwestor:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Nazwa i cel inwestycji:

PROJEKT MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKÓW BLOKÓW CIEPŁOWNICZYCH T1, T3, T4, T5, E1 I W6 W ZESPOLE ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH, KOGENERACJA S.A.

Obiekty:

maszynownia BC1,2.3 (T1,T4, T3,T5), stacja przesypowa: nr 6 (W6), rozdzielnia elektryczna E1

Lokalizacja:

ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

Data realizacji projektu:

2014r- w realizacji

Współpraca z firmami:
Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o., siedziba: 50-220 Wrocław ul.Łowiecka 6/8,  www.energopiast.pl/