ZUS Oddział we Wrocławiu

Powierzchnia użytkowa:

4501,82 m2

Inwestor:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

Nazwa i cel inwestycji:

Przebudowa w zakresie wydzielenia i oddymiania klatek schodowych oraz modernizacja systemów przeciwpożarowych w budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6.

Obiekty:

budynek I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu ul. Reymonta 4/6

Data realizacji projektu:

07.2015r.