ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Inwestor:

ARCELORMITTAL POLAND S.A. AL. J. PIŁSUDSKIEGO 92, 41-308 DĄBROWA GÓRNICZA

Nazwa i cel inwestycji:

Wykonanie izolacji dźwiękochłonnych w części przenośnika taśmowego PT2ab w Dąbrowie Górniczej

Obiekty:

Przenośnik taśmowy PT2ab

Lokalizacja:

DĄBROWA GÓRNICZA

Data realizacji projektu:

08.2012r. - 02.2013r.

DĄBROWA2a
Na zlecenie inwestora w celu poprawy warunków akustycznych opracowano dokumentacje p.t.: „MONTAŻ IZOLACJI DŹWIEKOCHŁONNYCH W PRZENOŚNIKACH TAŚMOWYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ” obejmującą:
zabezpieczenia akustyczne części przenośnika taśmowego PT2ab odchodzącego od węzła przesypowego P1 (odcinek część 3, 4-6, 12-31- zgonie z rysunkiem: „Plan sytuacyjny, zakres wymiany obudowy przenośników taśmowych”) poprzez wymianę obudowy na panele akustyczne
wymianę obudowy części przenośnika taśmowego PT2ab przebiegającego nad działka nr 1331/1 Am-20 odbywać się będzie z podwieszonych podestów zamontowanych na istniejącej konstrukcji podtrzymującej taśmociąg (będącej własnością firmy ArcelorMittal S.A.) bez konieczności wchodzenia na teren prywatny
Współpraca z firmami:
Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o., siedziba: 50-220 Wrocław ul.Łowiecka 6/8, http://www.energopiast.pl/