Olczyk sp. z o.o. Bulwar Dedala 28c

Powierzchnia użytkowa:

131,22 m2

Inwestor:

Olczyk sp. z o.o. LOKUM 4 Sp.k., ul. Krawiecka 1/101 we Wrocławiu

Nazwa i cel inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY CZĘŚCI BUDYNKU B LOKAL USŁUGOWY B5-0-U1, GABINETY STOMATOLOG.

Obiekty:

Budynek „B” - mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażami

Lokalizacja:

Wrocław, ul. Bulwar Dedala 28c

Data realizacji projektu:

09.2015r.